אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2023 עד 13.05.2023