אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2024 עד 12.05.2024