אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2024 עד 09.06.2024