אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2023 עד 05.02.2023