אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2023 עד 04.03.2023