אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2023 עד 02.12.2023