אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2023 עד 01.04.2023