אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2023 עד 22.10.2023