אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2019 עד 13.03.2019