אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2019 עד 05.05.2019