אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2019 עד 24.04.2019