אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2019 עד 17.04.2019