אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2019 עד 27.03.2019