הצבעות באסיפות

אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 26/12/2012 עד 28/12/2014

אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01/01/2014 עד 19/12/2014

אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 04/11/2013 עד 31/12/2013

אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01/01/2013 עד 02/11/2013

אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01/01/2012 עד 31/12/2012

אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 08/01/2012 עד 14/01/2012

אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01/09/2011 עד 31/12/2011

אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01/01/2011 עד 01/09/2011

אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01/01/2010 עד 31/12/2010

אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01/01/2009 עד 31/12/2009

אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01/04/2008 עד 31/12/2008

אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים לתאריך 03/2008

אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים לתאריך 03/2006-03/2008