העברת זכויות שלא במזומן

שנת 2023 רבעון שלישי לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן.

שנת 2023 רבעון שני לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן.

שנת 2023 רבעון ראשון לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן.

שנת 2022 רבעון רביעי לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן.

שנת 2022 רבעון שלישי לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן.

שנת 2022 רבעון שני לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן

שנת 2022 רבעון ראשון לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן

במהלך שנת 2021 לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן

במהלך שנת 2020 לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן

במהלך שנת 2019 לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן

במהלך שנת 2018 לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן

במהלך שנת 2017 לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן

במהלך שנת 2016 לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן

במהלך שנת 2015 לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן

במהלך שנת 2014 לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן