הודעות לעמיתים

לעמיתנו היקרים,

הרינו מתכבדים להודיעכם כי החברה שינתה את שמה ומעתה שמה יהיה “יחד רופאים – חברה לניהול קופות גמל בע”מ”
במקום “יהב רופאים – חברה לניהול קופות גמל בע”מ”
 
הרינו שמחים להודיעכם/כן כי החברה הרחיבה את פעילותה וההצטרפות לקרן ההשתלמות מתאפשרת מעתה גם לרופאים/ות במעמד שכיר ועצמאי, גם לסטאז’רים/יות וכן, גם לבני ובנות הזוג של רופאים והכל על פי הקבוע בהוראות תקנון הקרן.

למעבר לתקנון קרן ההשתלמות לחץ כאן

למידע נוסף והצטרפות יש לפנות למייל  Moked@hrofim.org.il או בטלפון 072-2790007.
 
בברכה,
יחד רופאים.