דוחות חודשיים

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

12/2018– מסלול השתלמות רופאים כללי 12/2018– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל 12/2018– רופאים מסלול מניות
11/2018– מסלול השתלמות רופאים כללי 11/2018– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל 11/2018– רופאים מסלול מניות
10/2018– מסלול השתלמות רופאים כללי 10/2018– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל 10/2018– רופאים מסלול מניות

09/2018– מסלול השתלמות רופאים כללי         09/2018– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

08/2018– מסלול השתלמות רופאים כללי         08/2018– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

07/2018– מסלול השתלמות רופאים כללי         07/2018– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

06/2018– מסלול השתלמות רופאים כללי         06/2018– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

05/2018– מסלול השתלמות רופאים כללי         05/2018– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

04/2018– מסלול השתלמות רופאים כללי         04/2018– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

03/2018– מסלול השתלמות רופאים כללי         03/2018– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

02/2018– מסלול השתלמות רופאים כללי         02/2018– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

01/2018– מסלול השתלמות רופאים כללי         01/2018– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

2017

12/2017– מסלול השתלמות רופאים כללי         12/2017– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

11/2017– מסלול השתלמות רופאים כללי         11/2017– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

10/2017– מסלול השתלמות רופאים כללי         10/2017– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

09/2017– מסלול השתלמות רופאים כללי         09/2017– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

08/2017– מסלול השתלמות רופאים כללי         08/2017– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

07/2017– מסלול השתלמות רופאים כללי         07/2017– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

06/2017– מסלול השתלמות רופאים כללי         06/2017– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

05/2017– מסלול השתלמות רופאים כללי         05/2017– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

04/2017– מסלול השתלמות רופאים כללי         04/2017– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

03/2017– מסלול השתלמות רופאים כללי         03/2017– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

02/2017– מסלול השתלמות רופאים כללי         02/2017– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

01/2017– מסלול השתלמות רופאים כללי         01/2017– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

2016

12/2016– מסלול השתלמות רופאים כללי         12/2016– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

11/2016– מסלול השתלמות רופאים כללי         11/2016– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

10/2016– מסלול השתלמות רופאים כללי         10/2016– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

09/2016– מסלול השתלמות רופאים כללי         09/2016– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

08/2016– מסלול השתלמות רופאים כללי         08/2016– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

07/2016– מסלול השתלמות רופאים כללי         07/2016– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

06/2016– מסלול השתלמות רופאים כללי         06/2016– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

05/2016– מסלול השתלמות רופאים כללי         05/2016– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

04/2016– מסלול השתלמות רופאים כללי         04/2016– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

03/2016– מסלול השתלמות רופאים כללי         03/2016– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

02/2016– מסלול השתלמות רופאים כללי         02/2016– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

01/2016– מסלול השתלמות רופאים כללי         01/2016– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

2015

12/2015– מסלול השתלמות רופאים כללי         12/2015– השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

11/2015– מסלול השתלמות רופאים כללי         11/2015- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

10/2015– מסלול השתלמות רופאים כללי         10/2015- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

09/2015– מסלול השתלמות רופאים כללי         09/2015- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

08/2015– מסלול השתלמות רופאים כללי         08/2015- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

07/2015– מסלול השתלמות רופאים כללי         07/2015- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

06/2015– מסלול השתלמות רופאים כללי         06/2015- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

05/2015– מסלול השתלמות רופאים כללי         05/2015- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

04/2015– מסלול השתלמות רופאים כללי         04/2015- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

03/2015– מסלול השתלמות רופאים כללי         03/2015- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

02/2015– מסלול השתלמות רופאים כללי         02/2015- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

01/2015– מסלול השתלמות רופאים כללי         01/2015- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

2014

12/2014– מסלול השתלמות רופאים כללי         12/2014- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

11/2014– מסלול השתלמות רופאים כללי         11/2014- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

10/2014– מסלול השתלמות רופאים כללי         10/2014- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

09/2014– מסלול השתלמות רופאים כללי         09/2014- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

08/2014– מסלול השתלמות רופאים כללי         08/2014- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

07/2014– מסלול השתלמות רופאים כללי         07/2014- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

06/2014– מסלול השתלמות רופאים כללי         06/2014- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

05/2014– מסלול השתלמות רופאים כללי         05/2014- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

04/2014– מסלול השתלמות רופאים כללי         04/2014- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

03/2014– מסלול השתלמות רופאים כללי         03/2014- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

02/2014– מסלול השתלמות רופאים כללי         02/2014- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

01/2014– מסלול השתלמות רופאים כללי         01/2014- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

2013

12/2013– מסלול השתלמות רופאים כללי         12/2013- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

11/2013– מסלול השתלמות רופאים כללי         11/2013- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

10/2013– מסלול השתלמות רופאים כללי         10/2013- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

09/2013– מסלול השתלמות רופאים כללי         09/2013- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

08/2013– מסלול השתלמות רופאים כללי         08/2013- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

07/2013– מסלול השתלמות רופאים כללי         07/2013- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

06/2013– מסלול השתלמות רופאים כללי         06/2013- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

05/2013– מסלול השתלמות רופאים כללי         05/2013- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

04/2013– מסלול השתלמות רופאים כללי         04/2013- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

03/2013– מסלול השתלמות רופאים כללי         03/2013- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

02/2013– מסלול השתלמות רופאים כללי         02/2013- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

01/2013– מסלול השתלמות רופאים כללי         01/2013- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

2012

12/2012– מסלול השתלמות רופאים כללי         12/2012- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

11/2012– מסלול השתלמות רופאים כללי         11/2012- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

10/2012– מסלול השתלמות רופאים כללי         10/2012- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

09/2012– מסלול השתלמות רופאים כללי         09/2012- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

08/2012– מסלול השתלמות רופאים כללי         08/2012- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

07/2012– מסלול השתלמות רופאים כללי         07/2012- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

06/2012– מסלול השתלמות רופאים כללי         06/2012- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

05/2012– מסלול השתלמות רופאים כללי         05/2012- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

04/2012– מסלול השתלמות רופאים כללי         04/2012- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

03/2012– מסלול השתלמות רופאים כללי         03/2012- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

02/2012– מסלול השתלמות רופאים כללי         02/2012- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

01/2012– מסלול השתלמות רופאים כללי         01/2012- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

2011

12/2011– מסלול השתלמות רופאים כללי         12/2011- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

11/2011– מסלול השתלמות רופאים כללי         11/2011- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

10/2011– מסלול השתלמות רופאים כללי         10/2011- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

09/2011– מסלול השתלמות רופאים כללי         09/2011- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

08/2011- מסלול השתלמות רופאים כללי         08/2011- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

07/2011- מסלול השתלמות רופאים כללי         07/2011- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

06/2011- מסלול השתלמות רופאים כללי         06/2011- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

05/2011- מסלול השתלמות רופאים כללי         05/2011- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

04/2011- מסלול השתלמות רופאים כללי         04/2011- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

03/2011- מסלול השתלמות רופאים כללי         03/2011- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

02/2011- מסלול השתלמות רופאים כללי         02/2011- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

01/2011- מסלול השתלמות רופאים כללי         01/2011- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

2010

12/2010- מסלול השתלמות רופאים כללי         12/2010- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

11/2010- מסלול השתלמות רופאים כללי         11/2010- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

10/2010- מסלול השתלמות רופאים כללי         10/2010- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

09/2010- מסלול השתלמות רופאים כללי         09/2010- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

08/2010- מסלול השתלמות רופאים כללי         08/2010- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

07/2010- מסלול השתלמות רופאים כללי         07/2010- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

06/2010- מסלול השתלמות רופאים כללי         06/2010- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל

05/2010- מסלול השתלמות רופאים כללי         05/2010- השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל