בקשה לקבלת הלוואה מקרן השתלמות לרופאים

למידע נוסף ובדיקת זכאות ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 072-2790007 או במייל hlv@hrofim.org.il